"EL Mag" Mini Zavodu

Haqqında

"EL Mag" neft və neft tullantılarının yenidən emal olunması üzrə mini zavodu qeyri-sabit benzin (QSB), yanacaq və mazut əldə edilməsi məqsədilə neft və neft tullantılarının yenidən emalını həyata keçirir.  

Əsas texniki göstəriciləri

Mini-zavod iki – atmosfer və vakuum qurğularından ibarətdir və tətbiq edilən xammaldan asılı olaraq müxtəlif texnikı gücə malikdir.  

Göstəricilər

minimum

maksimum

Xam neft üzrə

200 ton/sutka

300 ton/sutka

Neft tullantıları üzrə

(qarışıq neft tullantıları, istifadə olunmuş neft yağları qatışığı və s.) 

 

400 ton/sutka

 

600 ton/sutka

Tullantı sahə

0.6 hektar

1.0 hektar

Əldə olunan məhsullar

 

Xam neftin emalı zamanı

Qeyri-sabit benzin (QSB)

Oktan ədəd 55-66

Dizel yanacağı

L-40 və L-62 markalı

Mazut  M-100 markalı

Neft tullantılarının emalı zamanı

Texniki kerosin 

 

Dizel yanacağı

L-40 və L-62 markalı

Yüngül neft yağı 

Xalis çəkisi – 0.87 / 0.89 q/sm2

Mazut

M-100 markalı

Zavodda neftin yenidən emalı prosesi atmosfer və vakuum qurğularında həyata keçirilir.

Təhlükəsizlik üstünlükləri

Mini-zavod yanğın əleyhinə vasitələrlə tam təchiz olunmuşdur. Estakadanın bütün mərhələləri su və buxar yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin edilmişdir.

Mini-zavodda neftin yenidən emalı prosesi tullantısız aparılır. Hava və yerüstü sahələrə tullanan neft məhsulları yol verilən konsentrasiyalar çərçivəsindədir.

Müqayisəli üstünlükləri

  • Texnologiyaların sadəliyi və prosesin idarə olunmasının asanlığı;
  • Qurğunun yüksək su tərkibi (5%-dək) neft tullantıları ilə işləməsinin mümkünlüyü;
  • Əsas avadanlıqların və texnoloji qovşaqların yerləşdirilməsi zamanı qənaətlilik və tutumluluq;
  • Nisbətən yüksək ekoloji təhlükəsizlik;
  • İstismar zamanı neft məhsullarının nisbətən az itkisi (1%-dək) və enerji daşıyıcılarının məsrəflərinin azlığı.